Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 252 výsledkov k 20. 11. 2019
Rozbaliť294/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
Rozbaliť258/2019 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Rozbaliť189/2019 Sb. - Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení
Rozbaliť188/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť172/2019 Sb. - Sdělení, o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
Rozbaliť154/2019 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Rozbaliť40/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
Rozbaliť27/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
Rozbaliť18/2019 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Rozbaliť15/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Rozbaliť8/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny
Rozbaliť331/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Rozbaliť295/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
Rozbaliť288/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť234/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Rozbaliť220/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Rozbaliť203/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
Rozbaliť106/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Rozbaliť87/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
Rozbaliť9/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené