Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 237 výsledkov k 25. 8. 2019
Rozbaliť163/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť106/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona
Rozbaliť323/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
Rozbaliť304/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Rozbaliť291/2018 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Rozbaliť277/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
Rozbaliť235/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 48 odst. 2 č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Rozbaliť194/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť432/2017 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Rozbaliť420/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
Rozbaliť389/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
Rozbaliť359/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.
Rozbaliť247/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť170/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
Rozbaliť148/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozbaliť424/2016 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Rozbaliť247/2016 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
Rozbaliť246/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem
Rozbaliť245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona
Rozbaliť244/2016 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené