Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 98 výsledkov k 25. 8. 2019
Rozbaliť379/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb.
Rozbaliť294/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
Rozbaliť253/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť139/2017 Sb. - Nařízení vlády o plánování obrany státu
Rozbaliť350/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť45/2016 Sb. - Zákon o službě vojáků v záloze
Rozbaliť398/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
Rozbaliť312/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.
Rozbaliť15/2015 Sb. - Zákon o hranicích vojenských újezdů
Rozbaliť315/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
Rozbaliť295/2014 Sb. - Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu
Rozbaliť266/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
Rozbaliť209/2014 Sb. - Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015
Rozbaliť81/2014 Sb. - Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany
Rozbaliť49/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Rozbaliť229/2013 Sb. - Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
Rozbaliť172/2013 Sb. - Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje
Rozbaliť171/2013 Sb. - Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy
Rozbaliť148/2013 Sb. - Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Libereckého kraje
Rozbaliť74/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené