Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 21 výsledkov k 30. 5. 2020
Rozbaliť176/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif
Rozbaliť43/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif
Rozbaliť28/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif
Rozbaliť302/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif
Rozbaliť120/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady
Rozbaliť290/2015 Sb. - Sdělení ÚS ČR o stanovisku pléna Ústavního soudu v otázce zastoupení advokátů jako účastníků nebo vedlejších účastníků řízení před Ústavním soudem
Rozbaliť117/2013 Sb. - Sdělení Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2013 č. Org. 23/13 k účinkům nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17. 4. 2013 na nároky plynoucí z vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zn
Rozbaliť116/2013 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších vyhlášek
Rozbaliť176/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů
Rozbaliť312/2006 Sb. - Zákon o insolvenčních správcích
Rozbaliť236/2001 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 46 odst. 4 č. 85/1996 Sb., o advokacii
Rozbaliť120/2001 Sb. - Exekuční řád
Rozbaliť244/1996 Sb. - Advokátní kárný řád
Rozbaliť197/1996 Sb. - Advokátní zkušební řád
Rozbaliť177/1996 Sb. - Advokátní tarif
Rozbaliť85/1996 Sb. - Zákon o advokacii
Rozbaliť240/1990 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
Rozbaliť132/1990 Sb. - Zákon Slovenskej národnej rady o advokacii
Rozbaliť135/1948 Sb. - Vládní nařízení o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy
Rozbaliť25/1947 Sb. - Vládní nařízení o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené