Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 14 011 výsledkov k 11. 8. 2020
...
Rozbaliť219/2020 Z. z. - Oznámenie o reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vrátane Dodatku č. 1
Rozbaliť218/2020 Z. z. - Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o odpadoch
Rozbaliť217/2020 Z. z. - Novela zákona o štátnom rozpočte na rok 2020
Rozbaliť216/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej
Rozbaliť215/2020 Z. z. - Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
Rozbaliť214/2020 Z. z. - Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
Rozbaliť213/2020 Z. z. - Novela nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh
Rozbaliť212/2020 Z. z. - Novela nariadenia na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
Rozbaliť211/2020 Z. z. - Novela nariadenia o požiadavkách množiteľského viniča na trh
Rozbaliť210/2020 Z. z. - Novela nariadenia vlády na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh
Rozbaliť209/2020 Z. z. - Novela nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
Rozbaliť208/2020 Z. z. - Novela nariadenia vlády na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
Rozbaliť207/2020 Z. z. - Novela nariadenia , ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
Rozbaliť206/2020 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 473/2008 Z. z. o podpísaní Dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej
Rozbaliť205/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej
Rozbaliť204/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátni a Moldavskou republikou
Rozbaliť203/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej
Rozbaliť202/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej
Rozbaliť201/2020 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť200/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené