Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 14 073 výsledkov k 28. 10. 2020
...
Rozbaliť295/2020 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Rozbaliť294/2020 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Rozbaliť293/2020 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. októbra 2020 č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí
Rozbaliť292/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023
Rozbaliť291/2020 Z. z. - Novela nariadenia vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s COVID-19
Rozbaliť290/2020 Z. z. - Uznesenie Vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorší
Rozbaliť289/2020 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z.
Rozbaliť288/2020 Z. z. - Novela Trestného zákona
Rozbaliť287/2020 Z. z. - Novela zákona o hazardných hrách
Rozbaliť286/2020 Z. z. - Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Rozbaliť285/2020 Z. z. - Novela zákona o odpadoch
Rozbaliť284/2020 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020
Rozbaliť283/2020 Z. z. - Vyhláška o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá
Rozbaliť282/2020 Z. z. - Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
Rozbaliť281/2020 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení
Rozbaliť280/2020 Z. z. - Novela zákona o volebnej kampani
Rozbaliť279/2020 Z. z. - Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
Rozbaliť278/2020 Z. z. - Novela vyhlášky , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vysokých školách
Rozbaliť277/2020 Z. z. - Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
Rozbaliť276/2020 Z. z. - Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.