Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 14 328 výsledkov k 18. 4. 2021
...
Rozbaliť139/2021 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej
Rozbaliť138/2021 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 203 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Rozbaliť137/2021 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov
Rozbaliť136/2021 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce z 22. októbra 1963 a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce
Rozbaliť135/2021 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 199 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Rozbaliť134/2021 Z. z. - Novela Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky
Rozbaliť133/2021 Z. z. - Novela zákonov v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 v oblasti zdravotníctva
Rozbaliť132/2021 Z. z. - Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s COVID-19 v cestnej doprave
Rozbaliť131/2021 Z. z. - Novela vyhlášky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
Rozbaliť130/2021 Z. z. - Novela zákona o sociálnom poistení
Rozbaliť129/2021 Z. z. - Uznesenie č. 185 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Rozbaliť128/2021 Z. z. - Novela zákona o cestnej premávke
Rozbaliť127/2021 Z. z. - Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Rozbaliť126/2021 Z. z. - Novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
Rozbaliť125/2021 Z. z. - Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Rozbaliť124/2021 Z. z. - Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
Rozbaliť123/2021 Z. z. - Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie
Rozbaliť122/2021 Z. z. - Oznámenie o predĺžení platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a Európskou vesmírnou agentúrou
Rozbaliť121/2021 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov
Rozbaliť120/2021 Z. z. - Novela niektorých zákonov v pôsobnosti MPRV SR v súvislosti s ochorením COVID-19
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.