Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 14 020 výsledkov k 20. 9. 2020
...
Rozbaliť253/2020 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany
Rozbaliť252/2020 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Rozbaliť251/2020 Z. z. - Oznámenie o prijatí Rozhodnutia Správnej rady Európskej patentovej organizácie
Rozbaliť250/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o stavebnom a technickom poriadku dráh
Rozbaliť249/2020 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Čínou o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov
Rozbaliť248/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky
Rozbaliť247/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov
Rozbaliť246/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská
Rozbaliť245/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky
Rozbaliť244/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky
Rozbaliť243/2020 Z. z. - Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
Rozbaliť242/2020 Z. z. - Novela zákona o elektronických komunikáciách
Rozbaliť241/2020 Z. z. - Novela zákona o prokuratúre
Rozbaliť240/2020 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Rozbaliť239/2020 Z. z. - Oznámenie zmene Zmluvy medzi SR a Kazašskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Rozbaliť238/2020 Z. z. - Oznámenie zmene Zmluvy medzi SR vládou Ruskej federácie o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
Rozbaliť237/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales a jej ochranné pásmo
Rozbaliť234/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová
Rozbaliť233/2020 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
Rozbaliť232/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.