Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 14 425 výsledkov k 23. 7. 2021
...
Rozbaliť295/2021 Z. z. - Oznámenie o opatrení o zmene výnosu o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Rozbaliť286/2021 Z. z. - Novela zákona o diaľničnej známke
Rozbaliť285/2021 Z. z. - Oznámenie o uložení Dodatku č. 7 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Rozbaliť284/2021 Z. z. - Uznesenie vlády č. 418 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Rozbaliť281/2021 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 26/2019 z 26. mája 2021 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 17 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v číslovke „50“, teda v časti zmeny tohto ustanovenia vykonanej č. IV bodom 1 zákona č. 413/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
Rozbaliť280/2021 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 7/2021 zo 7. júla 2021 vo veci vyslovenia nesúladu predmetu referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky iniciovaného petíciou občanov doručenou prezidentke Slovenskej republiky 3. mája 2021
Rozbaliť279/2021 Z. z. - Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
Rozbaliť278/2021 Z. z. - Oznámenie o vydaní rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
Rozbaliť277/2021 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. júna 2021 č. 8/2021 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely
Rozbaliť276/2021 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. júna 2021 č. 7/2021 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely
Rozbaliť275/2021 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. júna 2021 č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 č. 7/2014 o náležitostiach o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť274/2021 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru
Rozbaliť273/2021 Z. z. - Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Rozbaliť268/2021 Z. z. - Novela nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
Rozbaliť267/2021 Z. z. - Uznesenie vlády k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach SR
Rozbaliť266/2021 Z. z. - Uznesenie vlády k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Rozbaliť260/2021 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 252/2021 Z. z.
Rozbaliť259/2021 Z. z. - Novela zákona o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
Rozbaliť258/2021 Z. z. - Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja
Rozbaliť257/2021 Z. z. - Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zákona o dani z príjmov
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.