Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 14 344 výsledkov k 10. 5. 2021
...
Rozbaliť171/2021 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 238 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Rozbaliť167/2021 Z. z. - Oznámenie o odvolaní výhrady a zmene vyhlásení k Dohovoru o počítačovej kriminalite
Rozbaliť166/2021 Z. z. - Oznámenie o nadobudnutí platnosti zmien príloh A a B Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
Rozbaliť165/2021 Z. z. - Oznámenie o nadobudnutí platnosti Protokolu, ktorým sa mení názov Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
Rozbaliť164/2021 Z. z. - Uznesenie č. 229 k návrhu na aktualizáciu opatrení o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
Rozbaliť163/2021 Z. z. - Uznesenie č. 225 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Rozbaliť162/2021 Z. z. - Oznámenie o uzatvorení Dohody medzi SR a Maltou o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
Rozbaliť161/2021 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
Rozbaliť160/2021 Z. z. - Uznesenie č. 215 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
Rozbaliť159/2021 Z. z. - Novela vyhlášky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
Rozbaliť157/2021 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 146/2021 Z. z.
Rozbaliť156/2021 Z. z. - Novela nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s COVID-19
Rozbaliť155/2021 Z. z. - Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
Rozbaliť154/2021 Z. z. - Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19
Rozbaliť153/2021 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť152/2021 Z. z. - Novela vyhlášky o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu
Rozbaliť151/2021 Z. z. - Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
Rozbaliť147/2021 Z. z. - Novela zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Rozbaliť146/2021 Z. z. - Novela zákona o cestnej premávke a zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Rozbaliť145/2021 Z. z. - Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona o cestnej premávke
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.