Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 4 012 výsledkov k 10. 5. 2021
...
Rozbaliť170/2021 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Rozbaliť158/2021 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní
Rozbaliť103/2021 Z. z. - Nariadenie vlády o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu v súvislosti s COVID-19
Rozbaliť96/2021 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
Rozbaliť88/2021 Z. z. - Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie
Rozbaliť70/2021 Z. z. - Vyhláška o zaručenej konverzii
Rozbaliť56/2021 Z. z. - Nariadenie vlády o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam
Rozbaliť53/2021 Z. z. - Vyhláška o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2021
Rozbaliť41/2021 Z. z. - Vyhláška o odbornej justičnej stáži
Rozbaliť36/2021 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čachtické Karpaty
Rozbaliť35/2021 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Široká
Rozbaliť34/2021 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Ostrovné lúčky
Rozbaliť33/2021 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Devínske jazero
Rozbaliť30/2021 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Oborínsky luh
Rozbaliť28/2021 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
Rozbaliť24/2021 Z. z. - Vyhláška o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
Rozbaliť449/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
Rozbaliť445/2020 Z. z. - Vyhláška o spôsobe získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa alebo povereného subjektu
Rozbaliť441/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu
Rozbaliť435/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.