Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 4 041 výsledkov k 9. 12. 2021
...
Rozbaliť461/2021 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty na dani z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností
Rozbaliť459/2021 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom na zabezpečenie riešenia ochorenia COVID-19
Rozbaliť458/2021 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
Rozbaliť452/2021 Z. z. - Zákon o elektronických komunikáciách
Rozbaliť444/2021 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky z oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
Rozbaliť439/2021 Z. z. - Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, jej prílohy a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja
Rozbaliť434/2021 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov disciplinárneho konania
Rozbaliť433/2021 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmene prísediaceho disciplinárneho senátu
Rozbaliť427/2021 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska
Rozbaliť423/2021 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla
Rozbaliť399/2021 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2022
Rozbaliť377/2021 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2022
Rozbaliť371/2021 Z. z. - Zákon o významných investíciách
Rozbaliť368/2021 Z. z. - Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti
Rozbaliť358/2021 Z. z. - Zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
Rozbaliť352/2021 Z. z. - Oznámenie o sume minimálnej mzdy na rok 2022
Rozbaliť343/2021 Z. z. - Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2022
Rozbaliť340/2021 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely
Rozbaliť337/2021 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy
Rozbaliť334/2021 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.