Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 4 154 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
...
Rozbaliť10/2022 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia percentuálnych podielov pre typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne
Rozbaliť9/2022 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti
Rozbaliť552/2021 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov
Rozbaliť547/2021 Z. z. - Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o elektronizácii agendy verejnej správy
Rozbaliť544/2021 Z. z. - Vyhláška o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti
Rozbaliť541/2021 Z. z. - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o materskej škole
Rozbaliť540/2021 Z. z. - Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť538/2021 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
Rozbaliť534/2021 Z. z. - Zákon o štátnom rozpočte na rok 2022
Rozbaliť529/2021 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
Rozbaliť528/2021 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
Rozbaliť527/2021 Z. z. - Vyhláška o edukačných publikáciách
Rozbaliť522/2021 Z. z. - Nariadenie vlády o zavedení letného času v rokoch 2022 až 2026
Rozbaliť521/2021 Z. z. - Nariadenie vlády o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín
Rozbaliť520/2021 Z. z. - Nariadenie vlády o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín
Rozbaliť487/2021 Z. z. - Zákon o Komore geodetov a kartografov
Rozbaliť474/2021 Z. z. - Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii na obranu štátu, základných požiadavkách na tieto určené výrobky, lehotách a postupoch posudzovania zhody, iných podrobnostiach o posudzovaní zhody a o náležitostiach výstupných dokumentov posudzovania zhody
Rozbaliť461/2021 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty na dani z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností
Rozbaliť459/2021 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom na zabezpečenie riešenia ochorenia COVID-19
Rozbaliť458/2021 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.