Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 4 082 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
...
Rozbaliť332/2020 Z. z. - Zákon o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach
Rozbaliť312/2020 Z. z. - Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
Rozbaliť307/2020 Z. z. - Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania
Rozbaliť304/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
Rozbaliť299/2020 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Rozbaliť296/2020 Z. z. - Zákon o 13. dôchodku
Rozbaliť292/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023
Rozbaliť283/2020 Z. z. - Vyhláška o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá
Rozbaliť282/2020 Z. z. - Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
Rozbaliť269/2020 Z. z. - Nariadenie na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s COVID-19
Rozbaliť263/2020 Z. z. - Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2021
Rozbaliť262/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky
Rozbaliť253/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany
Rozbaliť248/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky
Rozbaliť247/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov
Rozbaliť246/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská
Rozbaliť245/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky
Rozbaliť244/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky
Rozbaliť237/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales a jej ochranné pásmo
Rozbaliť234/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.