Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 22 145 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
...
Rozbaliť278/2019 Z. z. - Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020
Rozbaliť277/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení o výkazoch predkladaných DDS na účely poskytovania informácií NBS a európskym orgánom dohľadu
Rozbaliť276/2019 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
Rozbaliť275/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú druhy výrobkov obranného priemyslu pre všeobecnú transferovú licenciu
Rozbaliť274/2019 Z. z. - Vyhláška o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
Rozbaliť273/2019 Z. z. - Oznámenie o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám
Rozbaliť272/2019 Z. z. - Novela nariadenia o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármii
Rozbaliť271/2019 Z. z. - Novela nariadenia o používaní profesijných titulov viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Rozbaliť270/2019 Z. z. - Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme
Rozbaliť269/2019 Z. z. - Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
Rozbaliť268/2019 Z. z. - Novela vyhlášky o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov
Rozbaliť267/2019 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
Rozbaliť266/2019 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o diaľničnej známke
Rozbaliť265/2019 Z. z. - Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024
Rozbaliť264/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov
Rozbaliť263/2019 Z. z. - Vyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“
Rozbaliť262/2019 Z. z. - Novela vyhlášky o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Rozbaliť261/2019 Z. z. - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o intervenčnom opatrení
Rozbaliť260/2019 Z. z. - Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka
Rozbaliť259/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene a doplnení Dohody medzi SR a Singapurskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené