Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 22 568 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
...
Rozbaliť193/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Rozbaliť192/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Pekinskej zmluvy o audiovizuálnych umeleckých výkonoch
Rozbaliť191/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o rozhodnutí Správnej rady Medzinárodnej finančnej korporácie o zmene článku II ods. 2 písm. c) bod ii) Dohody zriaďujúcej Medzinárodnú finančnú korporáciu
Rozbaliť190/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie
Rozbaliť189/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
Rozbaliť188/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zdravotné dôvody pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov a podrobnosti o preukazovaní týchto zdravotných dôvodov
Rozbaliť187/2020 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť186/2020 Z. z. - Novela nariadenia vlády o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
Rozbaliť185/2020 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Poľana
Rozbaliť184/2020 Z. z. - Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
Rozbaliť183/2020 Z. z. - Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
Rozbaliť182/2020 Z. z. - Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie
Rozbaliť181/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o pravidlách fungovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom
Rozbaliť180/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
Rozbaliť179/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
Rozbaliť178/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o zaručenej konverzii
Rozbaliť177/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o zaručenej konverzii
Rozbaliť176/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o zozname zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka
Rozbaliť175/2020 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta
Rozbaliť174/2020 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené