Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 22 634 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
...
Rozbaliť259/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 11. septembra 2020 č. 2020/11481:5-A1810, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2021/2022 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
Rozbaliť258/2020 Z. z. - Novela zákona o sociálnom poistení
Rozbaliť257/2020 Z. z. - Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Rozbaliť256/2020 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Švédskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a Protokolu k nej
Rozbaliť255/2020 Z. z. - Oznámenie o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
Rozbaliť254/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o dopravnom poriadku dráh
Rozbaliť253/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany
Rozbaliť252/2020 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Rozbaliť251/2020 Z. z. - Oznámenie o prijatí Rozhodnutia Správnej rady Európskej patentovej organizácie
Rozbaliť250/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o stavebnom a technickom poriadku dráh
Rozbaliť249/2020 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Čínou o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov
Rozbaliť248/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky
Rozbaliť247/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov
Rozbaliť246/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská
Rozbaliť245/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky
Rozbaliť244/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky
Rozbaliť243/2020 Z. z. - Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
Rozbaliť242/2020 Z. z. - Novela zákona o elektronických komunikáciách
Rozbaliť241/2020 Z. z. - Novela zákona o prokuratúre
Rozbaliť240/2020 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.