Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 13 výsledkov k 23. 10. 2021
Rozbaliť370/2020 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia č. 368/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť352/2011 Z. z. - Vyhláška o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Rozbaliť252/2010 Z. z. - Vyhláška o povodňovej situácii a o priebehu povodní
Rozbaliť3/2010 Z. z. - Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Rozbaliť286/2009 Z. z. - Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch
Rozbaliť462/2004 Z. z. - Vyhláška o predpokladoch na výkon starostlivosti o životné prostredie
Rozbaliť220/2004 Z. z. - Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
Rozbaliť205/2004 Z. z. - Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí
Rozbaliť151/2002 Z. z. - Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
Rozbaliť83/1993 Z. z. - Vyhláška o štátnych prírodných rezerváciách
Rozbaliť341/1992 Zb. - Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
Rozbaliť6/1991 Zb. - Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervacích Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina
Rozbaliť89/1962 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.