Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 12 výsledkov k 20. 2. 2020
Rozbaliť228/2018 Z. z. - Vyhláška o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Rozbaliť301/2005 Z. z. - Trestný poriadok s komentárom
Rozbaliť300/2005 Z. z. - Trestný zákon s komentárom
Rozbaliť492/2004 Z. z. - Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
Rozbaliť491/2004 Z. z. - Vyhláška o odmenách a náhradách za čas pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
Rozbaliť382/2004 Z. z. - Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Rozbaliť554/2003 Z. z. - Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
Rozbaliť149/1995 Z. z. - Zákon o posunkovej reči nepočujúcich osôb
Rozbaliť167/1949 Zb. - Zákon o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch.
Rozbaliť121/1947 Zb. - Vládní nařízení o znalečném v trestním řízení soudním.
Rozbaliť206/1946 Zb. - Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů.
Rozbaliť38/1946 Zb. - Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené