Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 11 výsledkov k 18. 4. 2021
Rozbaliť177/2004 Z. z. - Zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov
Rozbaliť746/2002 Z. z. - Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien pre regulovaný subjekt, ktorého distribúcia a dodávka elektriny odberateľom v roku t-1 bola nižšia ako 1 500 000 MWh, a pre regulovaný subjekt, ktorého preprava a rozvod zemného plynu odberateľom v roku t-1 bola nižšia ako 100 000 000 m3
Rozbaliť607/2002 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o Notárskom centrálnom registri záložných práv
Rozbaliť124/2001 Z. z. - Vzor na vyhotovenie prepravného poriadku vo verejnej vodnej doprave
Rozbaliť175/1999 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií
Rozbaliť326/1997 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
Rozbaliť591/1992 Zb. - Zákon České národní rady o cenných papírech
Rozbaliťp3/c94/1992 Zb. - Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávané inými osobami než bankami
Rozbaliť22/1972 Zb. - Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o určení príslušnosti Štátnej arbitráže pre hlavné mesto Prahu v niektorých hospodárskych sporoch
Rozbaliť116/1964 Zb. - Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechode právomoci v niektorých hospodárskych sporoch na hospodársku arbitráž
Rozbaliť1/1947 Zb. - Vládní vyhláška kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.