Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 37 výsledkov k 29. 11. 2021
Rozbaliť182/2020 Z. z. - Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie
Rozbaliť444/2019 Z. z. - Vyhláška minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta
Rozbaliť189/2019 Z. z. - Vyhláška na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu
Rozbaliť22/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Rozbaliť349/2017 Z. z. - Vyhláška o náležitostiach žiadosti na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Rozbaliť225/2017 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie zdravotníckych zariadení
Rozbaliť84/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Rozbaliť10/2014 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve
Rozbaliť89/2013 Z. z. - Vyhláška o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej služby
Rozbaliť129/2012 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na správnu lekárenskú prax
Rozbaliť523/2011 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík
Rozbaliť148/2010 Z. z. - Vyhláška o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu
Rozbaliť334/2009 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujúca znaky a požiadavky na zdravotnícke zariadenia
Rozbaliť640/2008 Z. z. - Nariadenie o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Rozbaliť554/2007 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
Rozbaliť553/2007 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení
Rozbaliť579/2004 Z. z. - Zákon o záchrannej zdravotnej službe
Rozbaliť578/2004 Z. z. - Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
Rozbaliť577/2004 Z. z. - Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia
Rozbaliť576/2004 Z. z. - Zákon o zdravotnej starostlivosti s komentárom
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.