Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 152 výsledkov k 17. 1. 2022
Rozbaliť533/2021 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť304/2021 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť475/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť227/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
Rozbaliť114/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Legnave
Rozbaliť102/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia
Rozbaliť101/2018 Z. z. - Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia
Rozbaliť100/2018 Z. z. - Vyhláška o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej, z prírodnej minerálnej a z pramenitej vody
Rozbaliť99/2018 Z. z. - Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany
Rozbaliť98/2018 Z. z. - Vyhláška o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia
Rozbaliť97/2018 Z. z. - Novela vyhlášky o kvalite, kontrole, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
Rozbaliť87/2018 Z. z. - Zákon o radiačnej ochrane
Rozbaliť247/2017 Z. z. - Vyhláška o kvalite, kontrole, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
Rozbaliť283/2016 Z. z. - Novela vyhlášky o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia
Rozbaliť123/2016 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády č. 8/2016 Z. z.
Rozbaliť53/2016 Z. z. - Oznámenie o výnose, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a zdravotných výkonov
Rozbaliť208/2014 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby
Rozbaliť400/2013 Z. z. - Oznámenie o zrušení výnosu upravujúcom prídavné látky v potravinách
Rozbaliť309/2012 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
Rozbaliť308/2012 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na kvalitu vody na prírodnom a umelom kúpalisku
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.