Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 64 výsledkov k 23. 1. 2021
Rozbaliť114/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Legnave
Rozbaliť101/2018 Z. z. - Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia
Rozbaliť100/2018 Z. z. - Vyhláška o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej, z prírodnej minerálnej a z pramenitej vody
Rozbaliť99/2018 Z. z. - Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany
Rozbaliť98/2018 Z. z. - Vyhláška o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia
Rozbaliť247/2017 Z. z. - Vyhláška o kvalite, kontrole, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
Rozbaliť208/2014 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby
Rozbaliť309/2012 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
Rozbaliť308/2012 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na kvalitu vody na prírodnom a umelom kúpalisku
Rozbaliť487/2011 Z. z. - Vyhláška o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní
Rozbaliť148/2010 Z. z. - Vyhláška o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu
Rozbaliť194/2009 Z. z. - Požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetylfumarát
Rozbaliť259/2008 Z. z. - Vyhláška o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu
Rozbaliť553/2007 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení
Rozbaliť550/2007 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou
Rozbaliť549/2007 Z. z. - Vyhláška o hodnotách a objektivizácii hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
Rozbaliť541/2007 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
Rozbaliť539/2007 Z. z. - Vyhláška o limitoch optického žiarenia a požiadavkách na jeho objektivizáciu
Rozbaliť534/2007 Z. z. - Podrobnosti o požiadavky na elektromagnetické žiarenie v životnom prostredí
Rozbaliť533/2007 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.