Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 36 výsledkov k 18. 5. 2021
Rozbaliť376/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť72/2019 Z. z. - Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie
Rozbaliť64/2019 Z. z. - Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
Rozbaliťr1/c96/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 283/2011 Z. z.
Rozbaliť229/2011 Z. z. - Vyhláška o posudzovaní spôsobilosti na držanie strelných zbraní a streliva
Rozbaliť423/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť422/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť421/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zberateľskej činnosti vojenského materiálu
Rozbaliť559/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zberateľstve vojenského materiálu
Rozbaliť382/2009 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 20. mája 2009 vo veci vyslovenia nesúladu zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nesúladu ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a), b) a c) a ods. 2 písm. a) a b) s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 prvou vetou a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 35 ods. 1 a čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky, ustanovenia § 19 ods. 3 a 4 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelný
Rozbaliť218/2007 Z. z. - Zákon o zákaze biologických zbraní
Rozbaliť356/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene bodu 72 časti V D Prílohy na realizáciu a verifikáciu (Verifikačná príloha) k Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení
Rozbaliť757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch
Rozbaliť600/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Organizáciou pre zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách OPCW
Rozbaliť459/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmeny článku 1 Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky
Rozbaliť458/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu o oslepujúcich laserových zbraniach (Protokol IV) k Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky
Rozbaliť456/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky
Rozbaliť208/2004 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor a náležitosti európskeho zbrojného pasu
Rozbaliť555/2003 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o strelných zbraniach
Rozbaliť516/2003 Z. z. - Vyhláška o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.