Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 11 výsledkov k 15. 9. 2019
Rozbaliť110/2018 Z. z. - Novela zákona o pozemkových spoločenstvách
Rozbaliť18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov
Rozbaliť186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
Rozbaliť504/2003 Z. z. - Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov
Rozbaliťr1/c189/2003 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 430/2003 Z. z.
Rozbaliť607/2002 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o Notárskom centrálnom registri záložných práv
Rozbaliť64/1997 Z. z. - Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách
Rozbaliťp2/c112/1992 Zb. - Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na individiální bytovou výstavbu od notářských poplatků za úkony
Rozbaliť70/1983 Zb. - Občiansky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Rozbaliť38/1983 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1983 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku, v registrácii Federálneho cenového úradu v čiastke 6/1982 Zb., v registrácii Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v čiastke 37/1982 Zb.
Rozbaliť40/1964 Zb. - Občiansky zákonník s komentárom
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené