Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 16 výsledkov k 5. 3. 2021
Rozbaliť310/2019 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu športu
Rozbaliť283/2019 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020
Rozbaliť228/2019 Z. z. - Zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť396/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
Rozbaliť245/2018 Z. z. - Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019
Rozbaliť245/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018
Rozbaliť51/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony lekárskej prehliadky vrcholového a talentovaného športovca
Rozbaliť261/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017
Rozbaliť110/2016 Z. z. - Vyhláška o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
Rozbaliť274/2014 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme
Rozbaliť162/2014 Z. z. - Zákon o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť306/2009 Z. z. - Vyhláška o školskom klube, stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času
Rozbaliť432/1992 Zb. - Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o střediscích pro volný čas dětí a mládeže
Rozbaliť431/1992 Zb. - Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení
Rozbaliť101/1950 Zb. - Nariadenie o zrušení osvetových rád a prenesení ich pôsobnosti na národné výbory
Rozbaliť187/1949 Zb. - Zákon o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.