Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 68 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť323/2020 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť310/2019 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu športu
Rozbaliť283/2019 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020
Rozbaliť228/2019 Z. z. - Zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť396/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
Rozbaliť245/2018 Z. z. - Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019
Rozbaliť29/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a metód na účely dopingu v športe
Rozbaliť245/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018
Rozbaliť51/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony lekárskej prehliadky vrcholového a talentovaného športovca
Rozbaliť360/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a metód na účely dopingu v športe
Rozbaliť261/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017
Rozbaliť110/2016 Z. z. - Vyhláška o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
Rozbaliť274/2014 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme
Rozbaliť162/2014 Z. z. - Zákon o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť349/2010 Z. z. - Nariadenie o technických požiadavkách detských ihrísk a rekreačných zariadení
Rozbaliť559/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zberateľstve vojenského materiálu
Rozbaliť481/2009 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka
Rozbaliť332/2009 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme
Rozbaliť306/2009 Z. z. - Vyhláška o školskom klube, stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času
Rozbaliť28/2009 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.