Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 30 výsledkov k 17. 1. 2022
Rozbaliť273/2021 Z. z. - Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Rozbaliť224/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť367/2018 Z. z. - Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Rozbaliť330/2009 Z. z. - Vyhláška o zariadení školského stravovania
Rozbaliť306/2009 Z. z. - Vyhláška o školskom klube, stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času
Rozbaliť326/2008 Z. z. - Vyhláška o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív
Rozbaliť324/2008 Z. z. - Vyhláška o základnej umeleckej škole
Rozbaliť322/2008 Z. z. - Vyhláška o špeciálnych školách
Rozbaliť320/2008 Z. z. - Vyhláška o základnej škole
Rozbaliť307/2008 Z. z. - Vyhláška o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
Rozbaliť586/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Rozbaliť373/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou
Rozbaliť553/2003 Z. z. - Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s komentárom
Rozbaliť134/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje normatívny spôsob určovania počtu pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov a jeho uplatňovanie, finančné normatívy na prideľovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v školách, v školách na záujmové vzdelávanie, v strediskách praktického vyučovania a v školských zariadeniach
Rozbaliťr1/c29/2002 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 506/2001 Z. z.
Rozbaliť350/1994 Z. z. - Zákon o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Rozbaliť85/1992 Zb. - Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se pro střední školy ministerstva vnitra České republiky provádějí některá ustanovení zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.
Rozbaliť452/1991 Zb. - Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstva zdravotnictví České republiky o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství
Rozbaliť399/1991 Zb. - Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o speciálních školách a speciálních mateřských školách
Rozbaliť385/1991 Zb. - Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.