Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 91 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť273/2021 Z. z. - Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Rozbaliť224/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť367/2018 Z. z. - Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Rozbaliť341/2009 Z. z. - Nariadenie o podpore spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách
Rozbaliť330/2009 Z. z. - Vyhláška o zariadení školského stravovania
Rozbaliť317/2009 Z. z. - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
Rozbaliť306/2009 Z. z. - Vyhláška o školskom klube, stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času
Rozbaliť339/2008 Z. z. - Nariadenie o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
Rozbaliť326/2008 Z. z. - Vyhláška o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív
Rozbaliť324/2008 Z. z. - Vyhláška o základnej umeleckej škole
Rozbaliť322/2008 Z. z. - Vyhláška o špeciálnych školách
Rozbaliť320/2008 Z. z. - Vyhláška o základnej škole
Rozbaliť307/2008 Z. z. - Vyhláška o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
Rozbaliť649/2007 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
Rozbaliť412/2007 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou
Rozbaliť361/2007 Z. z. - Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách
Rozbaliť362/2006 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých
Rozbaliť316/2006 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Rozbaliť9/2006 Z. z. - Vyhláška o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti
Rozbaliť586/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.