Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 54 výsledkov k 4. 12. 2021
Rozbaliť84/2020 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
Rozbaliť72/2020 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020
Rozbaliť70/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach zoznamu zmluvných strán k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996
Rozbaliť208/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu č. 14 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým sa mení a dopĺňa kontrolný systém dohovoru
Rozbaliť593/2009 Z. z. - Zásady vlády Slovenskej republiky k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Rozbaliť406/2009 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť357/2009 Z. z. - Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky
Rozbaliť256/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch
Rozbaliť99/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
Rozbaliť98/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
Rozbaliť576/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Rozbaliť206/2008 Z. z. - Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. apríla 2008 o zastavení konania o súlade § 102c zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 12 ods. 2 v spojení s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
Rozbaliť547/2005 Z. z. - Zákon o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy
Rozbaliť480/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu č. 13 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúceho sa zrušenia trestu smrti za každých okolností
Rozbaliť363/2005 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
Rozbaliť168/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda
Rozbaliť130/2005 Z. z. - Zákon o vojnových hroboch
Rozbaliť726/2004 Z. z. - Zákon o odškodnení osôb z rokov 1948 až 1954 z vojenských táborov nútených prác
Rozbaliť579/2004 Z. z. - Zákon o záchrannej zdravotnej službe
Rozbaliť578/2004 Z. z. - Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.