Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 60 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť484/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu
Rozbaliť21/2007 Z. z. - Zákon o tovare a technológiách dvojakého použitia
Rozbaliť635/2005 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú textilné a iné vlákna určené na styk s pokožkou
Rozbaliť128/2005 Z. z. - Zákon o zrušení Fondu na podporu zahraničného obchodu
Rozbaliť110/2005 Z. z. - Vyhláška o regulácii obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami
Rozbaliť534/2004 Z. z. - Nariadenie o princípoch organizácie veterinárnych kontrol produktov ES
Rozbaliť177/2004 Z. z. - Zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov
Rozbaliť74/2004 Z. z. - Nariadenie o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín
Rozbaliť491/2001 Z. z. - Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
Rozbaliť295/1998 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov
Rozbaliť222/1997 Z. z. - Vyhláška o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí
Rozbaliť196/1997 Z. z. - Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 122/1997 Z. z. o zavedení dovozného depozita v znení vyhlášky č. 150/1997 Z. z.
Rozbaliť188/1997 Z. z. - Vyhláška o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky SR
Rozbaliť80/1997 Z. z. - Zákon o Exportno-importnej banke SR
Rozbaliť261/1993 Z. z. - Vyhláška o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla
Rozbaliť233/1993 Z. z. - Opatrenie Národnej banky Slovenska o rozšírení úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách
Rozbaliť486/1991 Zb. - Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obmedzení obchodovania s Irackou republikou
Rozbaliť28/1991 Zb. - Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obchodovaní so subjektmi z Juhoafrickej republiky
Rozbaliť567/1990 Zb. - Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami
Rozbaliť351/1990 Zb. - Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodného vývozu niektorých druhov tovaru
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.