Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 15 výsledkov k 5. 7. 2020
Rozbaliť66/2018 Z. z. - Novela zákona o náhradnom výživnom
Rozbaliť571/2009 Z. z. - Zákon o rodičovskom príspevku s komentárom
Rozbaliť251/2008 Z. z. - Vyhláška o pravidlách pre duálne zobrazovanie pri prechode na euro
Rozbaliť201/2008 Z. z. - Zákon o náhradnom výživnom
Rozbaliť36/2005 Z. z. - Zákon o rodine s komentárom
Rozbaliť317/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení vzájomnosti zo strany provincie Ontário v Kanade v konaniach o určenie výživného súdom
Rozbaliť348/2003 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní vyhlásenia o vzájomnosti zo strany provincie Britská Kolumbia v Kanade
Rozbaliťr1/c52/1998 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 101/1998 Z. z.
Rozbaliť101/1998 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní Vyhlásenia o vzájomnosti zo strany Rakúska vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí o výživnom
Rozbaliť132/1976 Zb. - Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti
Rozbaliť14/1974 Zb. - Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom
Rozbaliť78/1964 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v Zákone o rodine č. 94/1963 Zb.
Rozbaliť33/1959 Zb. - Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine
Rozbaliť4/1956 Zb. - Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia.
Rozbaliť15/1946 Zb. - Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené