Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 27 výsledkov k 5. 12. 2021
Rozbaliť243/2017 Z. z. - Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii
Rozbaliť320/2010 Z. z. - Nariadenie o činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov
Rozbaliť201/2009 Z. z. - Zákon o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe
Rozbaliť283/2006 Z. z. - Vyhláška o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo
Rozbaliť99/2006 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o finančných náležitostiach týkajúcich sa pristúpenia Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)
Rozbaliť97/2006 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) v znení zmien a doplnení podľa Rady EUMETSAT-u v rozhodnutí EUM/C/Res. XXXVI z júna 1991
Rozbaliťr1/c184/2002 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 411/2002 Z. z.
Rozbaliť146/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Dohovoru Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike
Rozbaliť215/2001 Z. z. - Zákon o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo
Rozbaliť371/1998 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe k Štatútu Medzinárodného centra pre genetické inžinierstvo a biotechnológie
Rozbaliť599/1992 Zb. - Zákon, ktorým sa zrušuje Česko-slovenská akadémia vied a upravuje spôsob vyporiadania majetkových a iných práv
Rozbaliťp2/c84/1992 Zb. - Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. mája 1992, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 o Slovenskej akadémii vied v znení zákona SNR č. 43/1970 Zb., zákona SNR č. 92/1977 Zb. a zákona SNR č. 7/1990 Zb.
Rozbaliť283/1992 Zb. - Zákon České národní rady o Akademii věd České republiky
Rozbaliť149/1990 Zb. - Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia v Česko-slovenskej akadémii vied
Rozbaliť55/1985 Zb. - Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kapverdskej republiky o kultúrnej spolupráci
Rozbaliť21/1985 Zb. - Vyhláška Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj o sústave vedeckých, technických a ekonomických informácií
Rozbaliť20/1985 Zb. - Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Seychelskej republiky
Rozbaliť53/1970 Zb. - Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
Rozbaliť53/1964 Zb. - Zákon o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti
Rozbaliť48/1962 Zb. - Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.