Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 94 výsledkov k 22. 4. 2021
Rozbaliť41/2021 Z. z. - Vyhláška o odbornej justičnej stáži
Rozbaliť24/2021 Z. z. - Vyhláška o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
Rozbaliť312/2020 Z. z. - Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
Rozbaliť62/2020 Z. z. - Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
Rozbaliť293/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu
Rozbaliť162/2017 Z. z. - Vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami
Rozbaliť160/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
Rozbaliť200/2016 Z. z. - Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Rozbaliť162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
Rozbaliť261/2014 Z. z. - Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 zo 17. septembra 2014 vo veci pozastavenia účinnosti ustanovení § 5 ods. 7 v časti slov „sudca alebo“ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 74da, § 74db a § 74dc zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, §
Rozbaliť503/2011 Z. z. - Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu
Rozbaliť482/2011 Z. z. - Vyhláška o zverejňovaní súdnych rozhodnutí
Rozbaliť475/2011 Z. z. - Vyhláška o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu
Rozbaliť183/2011 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii
Rozbaliť149/2011 Z. z. - Vyhláška o pravidlách určovania počtu miest sudcov a zamestnancov súdov
Rozbaliť291/2009 Z. z. - Zákon o Špecializovanom trestnom súde
Rozbaliť570/2008 Z. z. - Podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu
Rozbaliť319/2007 Z. z. - Vyhláška o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania
Rozbaliť666/2005 Z. z. - Vyhláška o Kancelárskom poriadku pre správcov
Rozbaliť618/2005 Z. z. - Vyhláška o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.