Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 147 výsledkov k 20. 4. 2021
Rozbaliť492/2019 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenieo bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky
Rozbaliť443/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov
Rozbaliť324/2018 Z. z. - Vyhláška o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov
Rozbaliť69/2018 Z. z. - Zákon o kybernetickej bezpečnosti s komentárom
Rozbaliť18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov
Rozbaliť426/2015 Z. z. - Vyhláška o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka
Rozbaliť420/2015 Z. z. - Oznámenie o výnose o stupňoch vojenských vyznamenaní
Rozbaliť383/2015 Z. z. - Oznámenie o výnose o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny
Rozbaliť382/2015 Z. z. - Oznámenie o výnose o druhoch vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov
Rozbaliť381/2015 Z. z. - Oznámenie o výnose na účely nároku na dodatkovú dovolenku
Rozbaliť380/2015 Z. z. - Vyhláška o posudzovaní spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy
Rozbaliť378/2015 Z. z. - Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave
Rozbaliť281/2015 Z. z. - Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
Rozbaliť345/2012 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe
Rozbaliť328/2012 Z. z. - Vyhláška o evakuácii
Rozbaliť220/2012 Z. z. - Vyhláška o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie
Rozbaliť114/2012 Z. z. - Vyhláška o spôsobe označenia územia vojenského obvodu a jeho častí
Rozbaliť473/2011 Z. z. - Vyhláška o predaji životne dôležitých výrobkov alebo tovarov
Rozbaliť385/2011 Z. z. - Vyhláška o hospodárskej mobilizácii a o riadení štátu v krízových situáciách
Rozbaliť179/2011 Z. z. - Zákon o hospodárskej mobilizácii
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.