Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 22 výsledkov k 27. 11. 2021
Rozbaliť41/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch
Rozbaliť2/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove
Rozbaliť114/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Legnave
Rozbaliť305/2018 Z. z. - Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
Rozbaliť119/2016 Z. z. - Vyhláška o výkone dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone dozoru
Rozbaliť196/2013 Z. z. - Oznámenie o výnose o označovaní hraníc kúpeľných území a liečivých zdrojov
Rozbaliť416/2011 Z. z. - Nariadenie o hodnotení chemického stavu podzemných vôd
Rozbaliť341/2010 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú pásma liečivých a minerálnych zdrojov v Martine
Rozbaliť282/2010 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd
Rozbaliť684/2006 Z. z. - Vyhláška o projektovej dokumentácie a výstavbe verejných vodovodov a kanalizácií
Rozbaliťr1/c207/2005 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z. z.
Rozbaliť303/2005 Z. z. - Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny
Rozbaliťr1/c29/2005 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z.
Rozbaliť29/2005 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach vodárenských zdrojov
Rozbaliť636/2004 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody
Rozbaliť364/2004 Z. z. - Vodný zákon
Rozbaliťr1/c84/2004 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 151/2004 Z. z.
Rozbaliť442/2002 Z. z. - Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Rozbaliť131/2000 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných vodách
Rozbaliť171/1992 Zb. - Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.