Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 24 výsledkov k 13. 4. 2021
Rozbaliť284/2018 Z. z. - Novela zákona o vnútrozemskej plavbe
Rozbaliť218/2011 Z. z. - Vyhláška o cenovej regulácii poskytovania vodohospodárskych služieb
Rozbaliť73/2011 Z. z. - Vyhláška ustanovujúca koncentrácie znečisťujúcich látok v podzemných vodách
Rozbaliť419/2010 Z. z. - Podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika
Rozbaliť418/2010 Z. z. - Vyhláška o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
Rozbaliť261/2010 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah povodňových plánov a postup schvaľovania
Rozbaliť204/2010 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní povodňovej služby
Rozbaliť24/2010 Z. z. - Vyhláška ustanovujúca ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Tornali
Rozbaliť7/2010 Z. z. - Zákon o ochrane pred povodňami
Rozbaliť383/2007 Z. z. - Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku
Rozbaliť114/2006 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992
Rozbaliť433/2005 Z. z. - Vyhláška o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov
Rozbaliť224/2005 Z. z. - Vyhláška o vymedzení povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní
Rozbaliť211/2005 Z. z. - Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov
Rozbaliť358/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier
Rozbaliť356/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja
Rozbaliť338/2000 Z. z. - Zákon o vnútrozemskej plavbe
Rozbaliť126/1989 Zb. - Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priebehu štátnych hraníc v súvislosti s výsledkami prvého spoločného preskúšania priebehu československo-poľských štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch
Rozbaliť169/1988 Zb. - Ústavný zákon o zmenách priebehu štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou
Rozbaliť49/1988 Zb. - Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.