Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 59 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť41/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch
Rozbaliť2/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove
Rozbaliť114/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Legnave
Rozbaliť305/2018 Z. z. - Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
Rozbaliť200/2018 Z. z. - Vyhláška o nebezpečných látkach pri mimoriadnom zhoršení vôd
Rozbaliť325/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného minerálneho zdroja v Kamienke
Rozbaliť174/2017 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
Rozbaliť242/2016 Z. z. - Vyhláška o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní
Rozbaliť119/2016 Z. z. - Vyhláška o výkone dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone dozoru
Rozbaliť159/2014 Z. z. - Vyhláška o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie a záchranné práce a škôd
Rozbaliť416/2011 Z. z. - Nariadenie o hodnotení chemického stavu podzemných vôd
Rozbaliť279/2011 Z. z. - Nariadenie vlády o Vodnom pláne Slovenska na dosiahnutie environmentálnych cieľov
Rozbaliť258/2011 Z. z. - Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia
Rozbaliť218/2011 Z. z. - Vyhláška o cenovej regulácii poskytovania vodohospodárskych služieb
Rozbaliť201/2011 Z. z. - Nariadenie o chemickej analýze a monitorovaní stavu vôd
Rozbaliť73/2011 Z. z. - Vyhláška ustanovujúca koncentrácie znečisťujúcich látok v podzemných vodách
Rozbaliť419/2010 Z. z. - Podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika
Rozbaliť418/2010 Z. z. - Vyhláška o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
Rozbaliť341/2010 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú pásma liečivých a minerálnych zdrojov v Martine
Rozbaliť282/2010 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.