Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 32 výsledkov k 1. 8. 2021
Rozbaliť16/2019 Z. z. - Nariadenie o zrušení nariadenia pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel
Rozbaliť342/2018 Z. z. - Nariadenie o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách
Rozbaliť56/2018 Z. z. - Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
Rozbaliť262/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o vybavení námorných lodí
Rozbaliť77/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
Rozbaliť89/2015 Z. z. - Oznámenie o výnose o vedení námorného registra SR a lodných listín, denníkov a iných dokladov
Rozbaliť286/2014 Z. z. - Vyhláška o technickej spôsobilosti námornej jachty a odbornej spôsobilosti členov posádky
Rozbaliť80/2014 Z. z. - Vyhláška o školení a skúške na prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách
Rozbaliť50/2011 Z. z. - Nariadenie vlády o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí
Rozbaliť45/2011 Z. z. - Zákon o kritickej infraštruktúre
Rozbaliť438/2008 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vypúšťanie znečisťujúcich látok z lodí do mora
Rozbaliť67/2007 Z. z. - Nariadenie o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu
Rozbaliť582/2006 Z. z. - Nariadenie o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
Rozbaliť580/2006 Z. z. - Nariadenie o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro
Rozbaliť579/2006 Z. z. - Nariadenie o bezpečnej nakládke a vykládke námornej lode na hromadný náklad
Rozbaliť57/2006 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky pri preprave rádioaktívnych materiálov
Rozbaliť12/2005 Z. z. - Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky a vodcu malého plavidla
Rozbaliť488/2004 Z. z. - Nariadenie o zdravotnej starostlivosť na námorných lodiach
Rozbaliť54/2002 Z. z. - Vyhláška o spôsobilosti rekreačného plavidla a jeho veliteľa
Rozbaliť221/2001 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú opatrenia pri narodení, úmrtí a nezvestnosti
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.