Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 49 výsledkov k 21. 1. 2022
Rozbaliť6/2022 Z. z. - Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
Rozbaliť33/2019 Z. z. - Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z.
Rozbaliť110/2018 Z. z. - Novela zákona o pozemkových spoločenstvách
Rozbaliť282/2015 Z. z. - Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim
Rozbaliť140/2014 Z. z. - Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Rozbaliť300/2009 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
Rozbaliť218/2005 Z. z. - Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 4. mája 2005 vo veci pozastavenia účinnosti čl. I § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Rozbaliť161/2005 Z. z. - Zákon o vlastníctve k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam
Rozbaliť148/2005 Z. z. - Zákon o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej
Rozbaliť503/2003 Z. z. - Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom
Rozbaliť607/2002 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o Notárskom centrálnom registri záložných práv
Rozbaliť527/2002 Z. z. - Zákon o dobrovoľných dražbách
Rozbaliť319/2002 Z. z. - Zákon o obrane SR
Rozbaliť3/2002 Z. z. - Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Rozbaliť282/1997 Z. z. - Zákon o vrátení majetku Živene – spolku slovenských žien
Rozbaliť64/1997 Z. z. - Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách
Rozbaliť157/1996 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Rozbaliť131/1996 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. apríla 1996 vo veci vyslovenia nesúladu § 23 ods. 3, 5 a 6 písm. b) a § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom s Ústavou Slovenskej republiky a s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd
Rozbaliť273/1993 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vyporiadaní majetku, práv a záväzkov vyplývajúcich zo zrušenia Česko-slovenského rozhlasu,Česko- slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie
Rozbaliť75/1993 Z. z. - Nariadenie o vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.