Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 143 výsledkov k 2. 7. 2020
Rozbaliť52/2020 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov
Rozbaliť350/2019 Z. z. - Vyhláška o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia
Rozbaliť91/2019 Z. z. - Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
Rozbaliť61/2019 Z. z. - Novela nariadenia vlády o identifikácii a registrácii zvierat
Rozbaliť17/2018 Z. z. - Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach
Rozbaliť285/2017 Z. z. - Vyhláška o identifikácii a registrácii včelstiev
Rozbaliť342/2013 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov
Rozbaliť436/2012 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na ochranu zvierat na vedecké alebo vzdelávacie účely
Rozbaliť432/2012 Z. z. - Nariadenie vlády o požiadavkách na ochranu zvierat počas usmrcovania
Rozbaliť377/2012 Z. z. - Nariadenie o ochrane zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely
Rozbaliť238/2012 Z. z. - Nariadenie vlády na kontrolu a eradikáciu katarálnej horúčky oviec
Rozbaliť196/2012 Z. z. - Vyhláška o obsahu protokolu veterinárneho klinického skúšania
Rozbaliť178/2012 Z. z. - Vyhláška o identifikácii, registrácii a podmienkach farmového chovu zveri
Rozbaliť148/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely
Rozbaliť143/2012 Z. z. - Vyhláška o chove nebezpečných živočíchov
Rozbaliť100/2012 Z. z. - Vyhláška o tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu
Rozbaliťr1/c13/2012 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka
Rozbaliť20/2012 Z. z. - Vyhláška o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka
Rozbaliť19/2012 Z. z. - Vyhláška o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat
Rozbaliť18/2012 Z. z. - Vyhláška o identifikácii a registrácii oviec a kôz
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené