Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 12 výsledkov k 22. 10. 2019
Rozbaliť215/2019 Z. z. - Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme
Rozbaliť41/2019 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
Rozbaliť118/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a pri súťaži návrhov
Rozbaliť157/2016 Z. z. - Vyhláška o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva
Rozbaliť155/2016 Z. z. - Vyhláška o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu
Rozbaliť152/2016 Z. z. - Vyhláška o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu
Rozbaliť132/2016 Z. z. - Vyhláška o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie
Rozbaliť343/2015 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom
Rozbaliť158/2011 Z. z. - Zákon o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel
Rozbaliť82/2005 Z. z. - Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní s komentárom
Rozbaliť523/2003 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní
Rozbaliť222/1996 Z. z. - Zákon o organizácii miestnej štátnej správy
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené