Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 43 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť215/2019 Z. z. - Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme
Rozbaliť41/2019 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
Rozbaliť118/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a pri súťaži návrhov
Rozbaliť112/2018 Z. z. - Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Rozbaliť157/2016 Z. z. - Vyhláška o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva
Rozbaliť156/2016 Z. z. - Vyhláška o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie
Rozbaliť155/2016 Z. z. - Vyhláška o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu
Rozbaliť153/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, koncesiu a pri súťaži návrhov
Rozbaliť152/2016 Z. z. - Vyhláška o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu
Rozbaliť132/2016 Z. z. - Vyhláška o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie
Rozbaliť343/2015 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom
Rozbaliť51/2014 Z. z. - Vyhláška o hodnotení plnenia zmluvy o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky
Rozbaliť11/2014 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku
Rozbaliť174/2013 Z. z. - Vyhláška o certifikácii dokumentov, postupov a činností vo verejnom obstarávaní
Rozbaliť173/2013 Z. z. - Vyhláška o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronických aukcií
Rozbaliť172/2013 Z. z. - Vyhláška ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku
Rozbaliť171/2013 Z. z. - Vyhláška o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu
Rozbaliť407/2011 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o podobe štruktúrovaných údajov
Rozbaliťr1/c82/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 223/2011 Z. z.
Rozbaliť182/2011 Z. z. - Zákon o štítkovaní energeticky významných výrobkov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené