Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 20 výsledkov k 28. 2. 2021
Rozbaliť459/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti dohôd o vzdelaní s Afganskou demokratickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Indickou republikou, Irackou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou, Ukrajinou a Zväzom sovietskych socialistických republík
Rozbaliť550/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných odborných a vysokých škôl a rovnako dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov podpísaného v Prahe 7. júna 1972
Rozbaliť123/2000 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike
Rozbaliť110/1998 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu
Rozbaliť20/1986 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
Rozbaliť111/1982 Zb. - Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov
Rozbaliť82/1982 Zb. - Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1970 Zb., ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti
Rozbaliť21/1980 Zb. - Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o obhajobách kandidátskych a doktorských dizertačných prác československých štátnych občanov v členských štátoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
Rozbaliť89/1978 Zb. - Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a vedeckých hodností a titulov, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a v Nemeckej demokratickej republike
Rozbaliť65/1977 Zb. - Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
Rozbaliť55/1977 Zb. - Vyhláška Československej akadémie vied o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov
Rozbaliť53/1977 Zb. - Vyhláška Československej akadémie vied o výchove nových vedeckých pracovníkov a o štúdijných pobytoch
Rozbaliť39/1977 Zb. - Zákon o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov
Rozbaliť139/1973 Zb. - Uznesenie Federálneho zhromaždenie o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
Rozbaliť123/1973 Zb. - Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík
Rozbaliť106/1973 Zb. - Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o udieľaní vedeckých hodností ústavmi marxizmu - leninizmu ÚV KSČ a ÚV KSS
Rozbaliť53/1964 Zb. - Zákon o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti
Rozbaliť67/1959 Zb. - Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
Rozbaliť15/1955 Zb. - Uznesenie Národného zhromaždeia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
Rozbaliť196/1947 Zb. - Úmluva, jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.