Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 499 výsledkov k 9. 4. 2020
...
Rozbaliť334/2019 Z. z. - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť224/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť131/2019 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby č. 128/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť128/2019 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť27/2019 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť349/2018 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť320/2018 Z. z. - Novela zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Rozbaliť203/2018 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť70/2018 Z. z. - Novela zákona o obecnom zriadení
Rozbaliť255/2017 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť167/2017 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť166/2017 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
Rozbaliť91/2017 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť69/2016 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo
Rozbaliť6/2016 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch
Rozbaliť349/2016 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť304/2016 Z. z. - Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť230/2016 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť160/2016 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť109/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené