Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 603 výsledkov k 26. 8. 2019
...
Rozbaliť95/2019 Z. z. - Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
Rozbaliť54/2019 Z. z. - Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Rozbaliť32/2019 Z. z. - Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Rozbaliť8/2019 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Rozbaliť346/2018 Z. z. - Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
Rozbaliť314/2018 Z. z. - Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
Rozbaliť271/2018 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z.
Rozbaliť228/2018 Z. z. - Vyhláška o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Rozbaliť177/2018 Z. z. - Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť175/2018 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení § 28a a § 38ab zákona č. 657/2004 Z. z.
Rozbaliť69/2018 Z. z. - Zákon o kybernetickej bezpečnosti s komentárom
Rozbaliť18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov
Rozbaliť298/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na petičný systém
Rozbaliť255/2017 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť162/2017 Z. z. - Vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami
Rozbaliť160/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
Rozbaliť131/2017 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
Rozbaliť130/2017 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
Rozbaliť84/2017 Z. z. - Ústavný zákon o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom
Rozbaliť74/2017 Z. z. - Uznesenie o zrušení článkov rozhodnutia č. 55/1998 Z. z., rozhodnutia č. 214/1998 Z. z. a rozhodnutia č. k. 3573/96-72-2417
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené