Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 17 výsledkov k 13. 11. 2019
Rozbaliť188/2011 Z. z. - Nariadenie o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa
Rozbaliť207/2009 Z. z. - Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
Rozbaliť206/2009 Z. z. - Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
Rozbaliť522/2008 Z. z. - Zákon o vyznamenaniach SR
Rozbaliť516/2008 Z. z. - Zákon o Audiovizuálnom fonde
Rozbaliť343/2007 Z. z. - Audiovizuálny zákon
Rozbaliť342/1998 Z. z. - Vyhláška o odbornej správe múzejných a galerijných zbierkových predmetov
Rozbaliť115/1998 Z. z. - Zákon o múzeách a galériách
Rozbaliť156/1997 Z. z. - Zákon o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Rozbaliť200/1994 Z. z. - Zákon o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov
Rozbaliť13/1993 Z. z. - Zákon o umeleckých fondoch
Rozbaliť300/1991 Zb. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec
Rozbaliť96/1991 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach s komentárom
Rozbaliť257/1990 Zb. - Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o prechodnom znížení výšky poistného na sociálne zabezpečenie pre osoby vykonávajúce umeleckú činnosť
Rozbaliť4/1984 Zb. - Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1965 Zb. o určení podniku „Art Centrum, československé tredisko výtvarných umení" na vykonanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení
Rozbaliť196/1949 Zb. - Zákon o súkromnom vyučovaní v odbore umenia.
Rozbaliť148/1949 Zb. - Zákon o Národnej galérii v Prahe
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené