Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 70 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť234/2011 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trnava
Rozbaliť188/2011 Z. z. - Nariadenie o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa
Rozbaliť243/2010 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincií v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Poloniny
Rozbaliť523/2009 Z. z. - Vyhláška o činnostiach v múzeu a galérii a o evidencii kultúrnych predmetov
Rozbaliť207/2009 Z. z. - Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
Rozbaliť206/2009 Z. z. - Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
Rozbaliť522/2008 Z. z. - Zákon o vyznamenaniach SR
Rozbaliť516/2008 Z. z. - Zákon o Audiovizuálnom fonde
Rozbaliť343/2007 Z. z. - Audiovizuálny zákon
Rozbaliť166/2002 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov
Rozbaliť189/2001 Z. z. - Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-19/1997-1 z 15. januára 1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Rozbaliť87/1999 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o kultúrnej spolupráci
Rozbaliť342/1998 Z. z. - Vyhláška o odbornej správe múzejných a galerijných zbierkových predmetov
Rozbaliť300/1998 Z. z. - Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia
Rozbaliť299/1998 Z. z. - Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Smreka
Rozbaliť226/1998 Z. z. - Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov
Rozbaliť115/1998 Z. z. - Zákon o múzeách a galériách
Rozbaliť19/1998 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu k Dohode o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru
Rozbaliť18/1998 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru
Rozbaliť156/1997 Z. z. - Zákon o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené