Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 296 výsledkov k 30. 11. 2020
Rozbaliť82/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 30. marca 2020 č. MF/007222/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov
Rozbaliť43/2020 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu
Rozbaliť415/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra 2019 č. MF/015223/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cenným
Rozbaliť414/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra 2019 č. MF/015222/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, p
Rozbaliť390/2019 Z. z. - Novela Obchodného zákonníka
Rozbaliť366/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky
Rozbaliť1/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
Rozbaliť395/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
Rozbaliť391/2018 Z. z. - Oznámenie o postupoch účtovania pre podielové a dôchodkové fondy
Rozbaliť360/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne
Rozbaliť359/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre zdravotné poisťovne
Rozbaliť358/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
Rozbaliť357/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16648/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľ
Rozbaliť273/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
Rozbaliť272/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
Rozbaliť261/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
Rozbaliť260/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva
Rozbaliť326/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
Rozbaliť311/2017 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre Exportno-importnú banku
Rozbaliť56/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.