Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 311 výsledkov k 17. 1. 2022
...
Rozbaliť530/2021 Z. z. - Oznámenie o opatrení o ukladaní výkazu z individuálnej účtovnej závierky pre poisťovne a zaisťovne
Rozbaliť456/2021 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Rozbaliť447/2021 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. novembra 2021 č. MF/011080/2021-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky
Rozbaliť446/2021 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. novembra 2021 č. MF/011079/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré
Rozbaliť445/2021 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. novembra 2021 č. MF/011077/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednod
Rozbaliť87/2021 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. februára 2021 č. MF/005578/2021-36, ktorým sa dopĺňa opatrenie z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
Rozbaliť86/2021 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. februára 2021 č. MF/005583/2021-31, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy
Rozbaliť451/2020 Z. z. - Oznámenie o postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond
Rozbaliť450/2020 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky
Rozbaliť421/2020 Z. z. - Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach s komentárom
Rozbaliť409/2020 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
Rozbaliť408/2020 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
Rozbaliť407/2020 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne
Rozbaliť406/2020 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva
Rozbaliť405/2020 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
Rozbaliť82/2020 Z. z. - Oznámenie o opatrení o účtovnej závierke pre Sociálnu poisťovňu
Rozbaliť43/2020 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu
Rozbaliť415/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra 2019 č. MF/015223/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cenným
Rozbaliť414/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra 2019 č. MF/015222/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, p
Rozbaliť390/2019 Z. z. - Novela Obchodného zákonníka
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.