Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 38 výsledkov k 28. 10. 2021
Rozbaliť421/2020 Z. z. - Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach s komentárom
Rozbaliť56/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy
Rozbaliť423/2015 Z. z. - Zákon o štatutárnom audite s komentárom
Rozbaliť402/2014 Z. z. - Oznámenie o novele opatrenia o položkách individuálnej účtovnej závierky pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
Rozbaliť389/2014 Z. z. - Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky s komentárom
Rozbaliť388/2014 Z. z. - Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu s komentárom
Rozbaliť387/2014 Z. z. - Oznámenie o vzore oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky
Rozbaliť281/2014 Z. z. - Oznámenie o obsahu individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
Rozbaliť280/2014 Z. z. - Oznámenie o postupoch účtovania pre podielové a dôchodkové fondy
Rozbaliť279/2014 Z. z. - Oznámenie o postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond
Rozbaliť278/2014 Z. z. - Oznámenie o postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi
Rozbaliť277/2014 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
Rozbaliť457/2013 Z. z. - Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky s komentárom
Rozbaliť385/2013 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
Rozbaliť472/2010 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a účtovnej závierke pre nepodnikateľské subjekty - JÚ
Rozbaliť528/2009 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre zdravotné poisťovne
Rozbaliť595/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení
Rozbaliť593/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cen
Rozbaliť583/2008 Z. z. - Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
Rozbaliť415/2008 Z. z. - Vyhláška o spôsobe vedenia oddelenej evidencie skutočností účtovníctva
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.