Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 64 výsledkov k 29. 11. 2021
Rozbaliť283/2021 Z. z. - Zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu
Rozbaliť91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s komentárom
Rozbaliť93/2012 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania
Rozbaliť549/2011 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov
Rozbaliť533/2011 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii
Rozbaliť153/2010 Z. z. - Oznámenie o Zmluve medzi SR a Macedónskom o zamedzení dvojitého zdanenia
Rozbaliť291/2009 Z. z. - Zákon o Špecializovanom trestnom súde
Rozbaliť290/2009 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 20. mája 2009 vo veci vyslovenia nesúladu zákona č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nesúladu slovného spojenia „predsedu Špeciálneho súdu“ a „a podpredsedu Špeciálneho súdu“ v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nesúladu § 5 ods.
Rozbaliť91/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu
Rozbaliť507/2006 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania u generálneho tajomníka Rady Európy
Rozbaliť219/2006 Z. z. - Zákon o protikomunistickom odboji
Rozbaliť619/2005 Z. z. - Vyhláška o postupe prokurátora pri dohode o uznaní viny a prijatí trestu
Rozbaliť618/2005 Z. z. - Vyhláška o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi
Rozbaliť528/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu povinnej práce s komentárom
Rozbaliť480/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu č. 13 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúceho sa zrušenia trestu smrti za každých okolností
Rozbaliť301/2005 Z. z. - Trestný poriadok s komentárom
Rozbaliť300/2005 Z. z. - Trestný zákon s komentárom
Rozbaliť169/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah činnosti vyšetrovateľa čakateľa vo vyšetrovaní
Rozbaliť168/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda
Rozbaliť363/2004 Z. z. - Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 18. júna 2004 o amnestii
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.