Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 119 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Rozbaliť93/2012 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania
Rozbaliť549/2011 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov
Rozbaliť533/2011 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii
Rozbaliť153/2010 Z. z. - Oznámenie o Zmluve medzi SR a Macedónskom o zamedzení dvojitého zdanenia
Rozbaliť291/2009 Z. z. - Zákon o Špecializovanom trestnom súde
Rozbaliť290/2009 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 20. mája 2009 vo veci vyslovenia nesúladu zákona č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nesúladu slovného spojenia „predsedu Špeciálneho súdu“ a „a podpredsedu Špeciálneho súdu“ v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nesúladu § 5 ods.
Rozbaliť91/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu
Rozbaliť648/2008 Z. z. - Vyhláška o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania
Rozbaliť507/2006 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania u generálneho tajomníka Rady Európy
Rozbaliť219/2006 Z. z. - Zákon o protikomunistickom odboji
Rozbaliť215/2006 Z. z. - Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi
Rozbaliť620/2005 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania
Rozbaliť619/2005 Z. z. - Vyhláška o postupe prokurátora pri dohode o uznaní viny a prijatí trestu
Rozbaliť618/2005 Z. z. - Vyhláška o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi
Rozbaliť528/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu povinnej práce s komentárom
Rozbaliť480/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu č. 13 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúceho sa zrušenia trestu smrti za každých okolností
Rozbaliť301/2005 Z. z. - Trestný poriadok s komentárom
Rozbaliť300/2005 Z. z. - Trestný zákon s komentárom
Rozbaliť169/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah činnosti vyšetrovateľa čakateľa vo vyšetrovaní
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.