Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 86 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť76/2019 Z. z. - Vyhláška o výške úhrady za poskytovanie technickej normy
Rozbaliť72/2019 Z. z. - Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie
Rozbaliť64/2019 Z. z. - Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
Rozbaliť124/2018 Z. z. - Nariadenie o technických požiadavkách na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu
Rozbaliť60/2018 Z. z. - Zákon o technickej normalizácii
Rozbaliť55/2018 Z. z. - Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru
Rozbaliť61/2017 Z. z. - Vyhláška o poplatkoch za poskytovanie technickej normy
Rozbaliť367/2016 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie na zníženie emisií zo spaľovacích motorov v necestných strojoch
Rozbaliť149/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o zariadeniach a systémoch na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Rozbaliť148/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní elektrického zariadenia na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
Rozbaliť145/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní meradiel na trhu
Rozbaliť127/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o elektromagnetickej kompatibilite
Rozbaliť77/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
Rozbaliť1/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
Rozbaliť177/2014 Z. z. - Nariadenie zrušujúce niektoré nariadenia o požiadavkách typového schválenia ES motorových vozidiel
Rozbaliť393/2013 Z. z. - Novela nariadenia vlády o požiadavkách na výkon motorov a o požiadavkách na zníženie emisií
Rozbaliť84/2013 Z. z. - Nariadenie vlády o označovaní elektrických sušičiek pre domácnosť
Rozbaliť477/2011 Z. z. - Vyhláška o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu
Rozbaliť254/2011 Z. z. - Zákon o prepravovateľných tlakových zariadeniach
Rozbaliť60/2011 Z. z. - Vyhláška ustanovujúca požiadavky pre merania a kalibrácie
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.