Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 54 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť396/2019 Z. z. - Novela zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii
Rozbaliť390/2019 Z. z. - Novela Obchodného zákonníka
Rozbaliť54/2017 Z. z. - Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov
Rozbaliť297/2012 Z. z. - Nález Ústavného súdu o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
Rozbaliť183/2011 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii
Rozbaliťr1/c157/2009 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 304/2009 Z. z.
Rozbaliť420/2004 Z. z. - Zákon o mediácii
Rozbaliť215/2004 Z. z. - Zákon o ochrane utajovaných skutočností
Rozbaliť65/2001 Z. z. - Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
Rozbaliť281/1996 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 10. septembra 1996 vo veci vyslovenia nesúladu čl. I bodu 6, a to § 35 ods. 2 písm. f), ako aj čl. I bodu 49, t. j. § 241a ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v zn
Rozbaliť184/1995 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov
Rozbaliť61/1995 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje výška a spôsob úhrady trov trestného konania
Rozbaliť237/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o registri trestov
Rozbaliťp1/c109/1992 Zb. - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na zamedzenie nezrovnalosti v oblasti súdnych poplatkov
Rozbaliťp1/c90/1992 Zb. - Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů nemovitostí z majetku České republiky do vlastnictví obcí od notářských poplatků za úkony z návrhu na registraci smlouvy o převodu nemovitostí
Rozbaliťp5/c86/1992 Zb. - Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů majetku souvisejících s realizací ústavních zákonů č. 496/1990 Sb. a č. 497/1990 Sb.
Rozbaliťp1/c80/1992 Zb. - Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí, postavených ze stavebních dílců vyrobených s použitím škváry z elektrárny v Rynholci, na obce a na okresní úřady
Rozbaliť257/1992 Zb. - Zákon o súdnych poplatkoch za konanie na Najvyššom súde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a na vojenských súdoch
Rozbaliťp2/c46/1992 Zb. - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vymedzení oprávnenia orgánov štátnej správy súdov na povoľovanie úľav zo súdnych poplatkov
Rozbaliť154/1992 Zb. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch, v znení vyhlášky Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 277/1990 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.