Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 24 výsledkov k 14. 6. 2021
Rozbaliť325/2011 Z. z. - Vyhláška o hodnotení stavby nájomných bytov
Rozbaliť350/2010 Z. z. - Vyhláška o stavebnom a technickom poriadku dráh
Rozbaliť323/2010 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
Rozbaliť513/2009 Z. z. - Zákon o dráhach
Rozbaliť300/2009 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
Rozbaliť6/2009 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny
Rozbaliť625/2005 Z. z. - Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006
Rozbaliť94/2004 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
Rozbaliť532/2002 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na výstavbu a stavby osôb s obmedzeným pohybom
Rozbaliť128/2000 Z. z. - Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb
Rozbaliť175/1999 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií
Rozbaliť129/1996 Z. z. - Zákon o urýchlení prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá s komentárom
Rozbaliť244/1992 Zb. - Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí
Rozbaliť393/1991 Zb. - Vyhláška ministerstva financí České republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
Rozbaliť76/1991 Zb. - Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů
Rozbaliť95/1989 Zb. - Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický rozvoj, ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 13/1988 Zb. o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách
Rozbaliť17/1982 Zb. - Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov do osobného vlastníctva
Rozbaliť146/1949 Zb. - Zákon o poplatkových a dávkových úľavách pri postupe nehnuteľností pre stavby v období päťročného plánu.
Rozbaliť117/1949 Zb. - Nariadenie ministra techniky o správe čiastkových kontingentov viazaných stavebnín a o prideľovaní týchto stavebnín.
Rozbaliť298/1948 Zb. - Nariadenie ministra techniky o preskúšaní projektov vodovodných a kanalizačných stavieb pre sídlisko.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.