Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 71 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť325/2011 Z. z. - Vyhláška o hodnotení stavby nájomných bytov
Rozbaliť350/2010 Z. z. - Vyhláška o stavebnom a technickom poriadku dráh
Rozbaliť323/2010 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
Rozbaliť558/2009 Z. z. - Zoznam stavebných výrobkov, zhôd a značiek zhody
Rozbaliť513/2009 Z. z. - Zákon o dráhach
Rozbaliť300/2009 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
Rozbaliť6/2009 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny
Rozbaliť582/2007 Z. z. - Vyhláška o žiadosti a technických podmienkach štátne podporovanej stavby
Rozbaliť625/2006 Z. z. - Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť119/2006 Z. z. - Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody
Rozbaliť625/2005 Z. z. - Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006
Rozbaliť458/2005 Z. z. - Vyhláška o dohľade nad vodnými stavbami a výkone technicko-bezpečnostného dozoru
Rozbaliť323/2005 Z. z. - Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006
Rozbaliť709/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
Rozbaliť158/2004 Z. z. - Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody
Rozbaliť94/2004 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
Rozbaliťr1/c58/2003 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z.
Rozbaliť532/2002 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na výstavbu a stavby osôb s obmedzeným pohybom
Rozbaliť524/2002 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu a o zaraďovaní vodných diel do jednotlivých kategórií
Rozbaliť202/2002 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 349/1998 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.