Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 107 výsledkov k 27. 11. 2021
Rozbaliť257/2021 Z. z. - Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zákona o dani z príjmov
Rozbaliť300/2020 Z. z. - Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
Rozbaliť299/2020 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Rozbaliť262/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky
Rozbaliť229/2020 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MZ SR
Rozbaliť348/2019 Z. z. - Novela vyhlášky o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
Rozbaliť230/2019 Z. z. - Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
Rozbaliť181/2019 Z. z. - Vyhláška o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
Rozbaliť299/2018 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v opatrení č. 304/2017 Z. z.
Rozbaliť111/2018 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Rozbaliť56/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy
Rozbaliť55/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
Rozbaliť284/2013 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
Rozbaliť150/2013 Z. z. - Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
Rozbaliť396/2012 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu vzdelávania
Rozbaliť338/2011 Z. z. - Opatrenie o vzore žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
Rozbaliť261/2011 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
Rozbaliť66/2011 Z. z. - Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Rozbaliť22/2011 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
Rozbaliť21/2011 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.