Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 3 výsledky k 5. 6. 2020
Rozbaliť115/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážk
Rozbaliť351/2015 Z. z. - Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
Rozbaliť106/2013 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené